Aktuelno

29.03. 2017

Rešenje Disciplinske komisije ZSiK RSS o pokretanju postupka

Disciplinska komisija Zajednice sudija i kontrolora RSS donela je 29. marta 2017. godine rešenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv kontrolora Siniše Lazića. Resenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv Sinise Lazica

Detaljnije
27.03. 2017

Javna rasprava – predlog za izmene i dopune opštih akata

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sedmoj redovnoj sednici, održanoj u Beogradu, 25. marta 2017. godine, na osnovu člana 55. stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 79. stav 2 Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS, doneo odluku da stavi na javnu raspravu predloge za izmene i dopune opštih akata […]

Detaljnije
22.03. 2017

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica (VII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u subotu, 25. marta 2017. godine, od 10.00 sati. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije