12/07/2022

E KONTROLA

Komisija za praćenje suđenja ZSiK RSS predložila je, a Upravni odbor podržao, da se otpočne sa testiranjem softvera E kontrola, koji je razvijen radi efikasnijeg rada i praćenja kvaliteta suđenja i kontrolisanja.

Takođe, doneta je i odluka da kontrolori sa A i B lisze uzmu učešće tokom faze testiranja softvera.

E-kontrola je novi način popunjavanja kontrole, koji bi bio pristupačan preko internet platforme za sve sudije i kontrolore. Popunjavanjem ovako postavljene kontrole imamo direktan pristup svim kontrolama, tako da sudije i kontrolori, kao i svi relevantni subjekti, koji bi se bavili analizom tih kontrola, mogu da pristupe i analiziraju svaku napisanu kontolu. Sam softver olakšava u mnogome pisanje kontrole počevši od pisanja stručnih objašnjenja komponenti do ispravljanje grešaka do kojih se može doći pisanjem izveštaja. Sve situacije, koje obrazlažemo u izveštaju su povezane sa snimcima utakmica, koji su dostupni na internetu tako da se svaka situacija može analizirati i video sadržajem.  Mogućnost izrade svih vrsta izveštaja je veoma velika. Komunikacija sa sudijama i kontrolorima je trenutna i može se iskoristiti za edukaciju, obaveštenja ili za sve vrste potrebnih komunikacija.