Predsednik Upravnog odbora

BRANKA MARIĆ

Međunarodni kontrolor iz Pančeva

Potpredsednici Upravnog odbora

ZORICA MAŠIĆ

Međunarodni kontrolor iz Zrenjanina

NIKOLIĆ NENAD

Međunarodni sudija iz Leskovca

JELENA JAKOVLJEVIĆ

Međunarodni sudija iz Beograda

Članovi Upravnog odbora

MARKO BORIČIĆ

Međunarodni sudija iz Beograda

VLADIMIR NIKOLIĆ

Nacionalni kontrolor iz Pančeva

DOBROSAV KNEŽEVIĆ

Nacionalni kontrolor iz Beograda

DUŠAN CVETKOVIĆ

Sudija Super lige (A lista) iz Leskovca

RADOMIR OSTOJIĆ

Nacionalni kontrolor iz Novog Sada

BOBAN BLAGOJEVIĆ

Sudija Super lige (A lista) iz Jagodine

MILAN SAVKOVIĆ

Nacionalni kontrolor iz Kragujevca

Sekretar ZSiK RSS

DARKO STEFANOVIĆ

Sudija Super lige (A lista) iz Beograda