Predsednik Upravnog odbora

BRANKA MARIĆ

Međunarodni kontrolor iz Pančeva

Potpredsednici Upravnog odbora

ZORICA MAŠIĆ

Međunarodni kontrolor iz Zrenjanina

NIKOLIĆ NENAD

Međunarodni sudija iz Leskovca

Članovi Upravnog odbora

MARKO BORIČIĆ

Međunarodni sudija iz Beograda

VLADIMIR NIKOLIĆ

Nacionalni kontrolor iz Pančeva

DOBROSAV KNEŽEVIĆ

Nacionalni kontrolor iz Beograda

DUŠAN CVETKOVIĆ

Sudija Super lige (A lista) iz Leskovca

RADOMIR OSTOJIĆ

Nacionalni kontrolor iz Novog Sada

MILOŠ JEVTIĆ

Sudija Super lige (A lista) iz Lazarevca

MILAN SAVKOVIĆ

Nacionalni kontrolor iz Kragujevca

Sekretar ZSiK RSS

IVAN KOLAVČIĆ

Sudija Super lige (A lista) iz Beograda