Aktuelno

13.04. 2016

Obaveštenje o promeni poslovnih podataka ZSiK RSS

Shodno odluci Skupštine Zajednice sudija i kontrolora RSS, izvršena je transformacija Zajednice sudija i kontrolora RSS, koja će u daljem periodu nastaviti da funkcioniše u okviru Rukometnog saveza Srbije kao i dosada, ali u svojstvu samostalnog pravnog lica, registrovanog pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Rešenje o upisu u Registar kod APR-a kao stručnog […]

Detaljnije
12.04. 2016

Uputstvo za registraciju novih sudija

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na dvadeset trećoj redovnoj sednici, održanoj 26.03.2016. god, doneo Posebnu odluku o načinu postupanja prilikom registracije novih sudija, kao i pomoćnih sudija. Uputstvo za registraciju novih sudija ZSiK RSS – Registracioni list 2016

Detaljnije