13/09/2022

Naknadni i popravni jesenji seminar sudija i kontrolora (A i B liste iz sezone 2021/2022)

Shodno odluci Stručne komisije RSS naknadni (za lica koja na prvom seminaru, održanom na Palić, iz opravdanih razloga nisu mogla pristupiti) i popravni (za lica koja su na seminaru na Paliću pristupila seminaru, a isti nisu položila) biće organizovan 17.09.2022.godine u Pančevu sa početkom od 09:00.

Prijem (skup i prijava učesnika) je u 09:00 časova, 17.09.2022.godine (subota) u prostorijama Sportskog saveza grada Pančeva u Masarikovoj ulici br.1.

Komisija naknadnog-popravnog seminara:

  1. Vladimir Nikolić, predsednik komisije
  2. Zoran Tijanić, član komisije
  3. Vladimir Jovandić, član komisije.

Sudije koje polažu test fizičke pripremljenosti, a nisu već predale lekarsko uverenje na seminaru na Paliću, moraju imati važeće lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine, u skladu sa Zakonom, na važećem obrascu koji propisuje ZSiK RSS, sa uredno popunjenim svim traženim podacima i nalazima.