Aktuelno

09.02. 2016

Izborna Skupština ZSiK Bačka Palanka

Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Bačka Palanka sazvana je za petak, 12. februar 2016. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije
08.02. 2016

Sprovođenje izbornih aktivnosti

Odlukom Skupštine Zajednice sudija i kontrolora RSS određeni su način i rokovi za sprovođenje izbornih aktivnosti na nivou teritorijalnih zajednica sudija i kontrolora. U prilogu je dato objašnjenje izborne procedure sa obavezama teritorijalnih zajednica, kao i raspodela zaduženja članova Izborne komisije ZSiK RSS. ZSiK RSS – Izborna procedura, zaduženja izborne komisije Takođe, objavljen je i […]

Detaljnije
05.02. 2016

Objava normativnih akata ZSiK RSS

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije je, u smislu člana 40. stav 3, te člana 68. stav 2 tačka 12. Statuta Rukometnog saveza Srbije, dana 5.02.2016. godine potvrdio opšte akte Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije, koji su doneti na redovnoj sednici Skupštine ZSiK RSS, održanoj u Staroj Pazovi. 31.01.2016. godine. Opšti akti se, u […]

Detaljnije