06/09/2021

Zahvalnica Zajednice delegata RSS

Poštovani,

Ovim putem u ime Zajednice na čijem čelu se nalazim želim da izrazim zadovoljstvo i još jednom se zahvalim na saradnji u organizaciji i realizaciji redovnog jesenjeg seminara za službena lica najvišeg stepena takmićanja održanog proteklog vikenda u Kragujevcu.
Na ovaj način smo potvrdili neraskidivu vezu između naših organizacija, a sve u cilju podizanja kvaliteta rada u nastupajućem periodu.

Srdačan, sportski pozdrav,

Predsednik UO ZD RSS
Boris Ivanović