06/09/2021

Novi identitet zajednice

Na drugoj redovnoj sednici održanoj 14.07.2021. godine UO ZSiK RSS usvojio je izmene simbola ZSiK RSS koje su trebale da stupe na snagu danom usvajanja novog Statuta UO ZSiK RSS. Na Skupštini ZSiK RSS održanoj dana 05.09.2021. godine u Kragujevcu usvojen je novi Statut ZSiK RSS kojim je definisano da odluke o izmeni, dopuni simbola Zajednice donosi UO ZSiK RSS. Imajući to u vidu sva nova vizuelna obeležja ZSiK RSS postaju validna a u prelaznom periodu ne kraćem od 1 godine, dozvoljeno je korišćenje i starih i novih obeležja.