24/02/2023

Naknadni-Popravni seminar

Na devetnaestoj elektronskoj sednici održanoj dana 22.02.2023. godine, Stručna komisija RSS jednoglasno je usvojila odluku da se naknadni-popravni seminar održi dana 04.03.2023. godine u Pančevu:
– od 08:00h fizički test- Hala Sportova „Strelište“ Pančevo
– od 10:00h predavanje i teorijski test – JKP Mladost – Sportski savez Pančevo, ul. Masarikova br. 1A

Detaljni raspored i satnica će biti dostavljeni do 25.02.2023. godine.