25/02/2023

Javna rasprava po nacrtu predloga novog Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na svojoj XI elektronskoj sednici, shodno članu 64. stav 4. Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS, utvrdio Nacrt predloga novog Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS. Doneta je odluka o otvaranju javne rasprave, a u skladu sa članom 88. stav 2. Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS utvrđeno je da javna rasprava po nacrtu predloga novog Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS traje 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Zajednice sudija i kontrolora RSS.

Amandmani na nacrt predloga novog Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS dostavljaju se Upravnom odboru Zajednice sudija i kontrolora RSS na službenu adresu za elektronsku poštu (zsikrss@gmail.com). Prilikom podnošenja amandmana neophodno je navesti na koji član ili stav Statuta se amandman odnosi, kao i dostaviti novi izgled člana ili stava Statuta za koji se podnosi amandman. Amandmane mogu podneti svi članovi Zajednice sudija i kontrolora RSS.

Nacrt predloga novog Statuta ZSiK RSS