06/09/2021

Naknadni i popravni jesenji seminar sudija i kontrolora prvog stepena takmičenja

Shodno Odluci Upravnog odbora ZSiK RSS, naknadni i popravni seminar sudija i kontrolora prvog stepena takmičenja biće održan u petak, 24.9.2021. godine.

Službena lica koja nisu prisustvovala redovnom jesenjem seminaru, imaće određene stručne teme kojima su u obavezi prisustvovati.
Ostala službena lica, imaće obavezu obaviti testiranje fizičke pripreme ili teoretskog testa, odnosno obe vrste testiranja ukoliko nisu ista obavili/položili na redovnom jesenjem seminaru.

Vreme i mesto održavanja seminara biće naknadno objavljeni a pre svega će zavisiti od epidimiološke situacije u pojedinim gradovima u Srbiji.