Aktuelno

02.07. 2016

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS na trećoj redovnoj sednici, održanoj 17.06.2016. godine, te Odbor za hitna pitanja na elektronskoj sednici od 28.06.2016. godine, doneli su odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga. Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi […]

Detaljnije
25.06. 2016

Uputstvo za vršenje kontrola za sezonu 2016/2017

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije je 24.06.2016. godine verifikovao Uputstvo o vršenju kontrola za sezonu 2016/2017, kao i Uputstvo za verifikaciju kontrola, čiji su sastavni deo i odgovarajući obrasci. Odluka Upravnog odbora RSS objavljena je u Službenom glasilu RSS. Uputstvo o vrsenju kontrola 2016-2017 Obrazac kontrole 2016-2017 Uputstvo za verifikaciju kontrola 2016-2017

Detaljnije
15.06. 2016

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica (III) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije biće održana u Beogradu (prostorije RSS), u petak, 17. juna 2016. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije