Aktuelno

27.03. 2017

Javna rasprava – predlog za izmene i dopune opštih akata

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sedmoj redovnoj sednici, održanoj u Beogradu, 25. marta 2017. godine, na osnovu člana 55. stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 79. stav 2 Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS, doneo odluku da stavi na javnu raspravu predloge za izmene i dopune opštih akata […]

Detaljnije
22.03. 2017

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica (VII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u subotu, 25. marta 2017. godine, od 10.00 sati. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije
11.03. 2017

Sednice Komisije za praćenje suđenja i Stručno lektorske komisije ZSiK RSS

Redovna sednica (VI) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u sredu, 15. marta 2017. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom. Redovna sednica (III) Stručno lektorske komisije Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u sredu, 15. marta 2017. godine. […]

Detaljnije