Aktuelno

26.08. 2017

Objava posebnih akata ZSiK RSS i lista sudija i kontrolora za sezonu 2017/2018

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je utvrdio liste sudija i kontrolora za takmičarsku sezonu 2017/2018. Liste sudija i kontrolora za sezonu 2017-2018, usvojene 25.08.2017 Takođe, Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je utvrdio i Uputstvo o vršenju kontrola sa obrascem kontrole, odnosno Uputstvo za verifikaciju kontrola. Uputstvo o vrsenju kontrola 2017-2018 (15.07.2017) […]

Detaljnije
21.08. 2017

Redovne sednice Upravnog odbora i Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS

Redovna sednica (X) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u petak, 25. avgusta 2017. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom. Redovna sednica (XI) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u utorak, 22. avgusta 2017. godine. Poziv sa dnevnim […]

Detaljnije
30.07. 2017

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na elektronskoj sednici od 29.07.2017. godine doneo odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga. Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima): […]

Detaljnije