Aktuelno

12.03. 2019

Raspis za organizaciju letnjeg edukativnog kampa u 2019. godini

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je doneo odluku da letnji edukativni kamp za sudije i kontrolore u 2019. godini bude održan od 20. do 28. jula, u tri smene. U vezi toga, raspisan je poziv za dostavljanje ponuda za organizaciju kampa. Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica. Rok […]

Detaljnije
19.02. 2019

Odluke i zaključci sa sednice Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS je na elektronskoj sednici od 19.02.2019. godine, shodno zaključku Upravnog odbora ZSiK RSS od 8.02.2019. godine, utvrdio sledeće: 1. Termine i mesta održavanja naknadnih i popravnih zimskih seminara sudija i kontrolora svih liga, prema sledećem rasporedu, te imenovao ispitne komisije, kako sledi: Popravni seminar za sudije i kontrolore Super […]

Detaljnije
11.02. 2019

Odluke i zaključci sa XIX redovne sednice Upravnog odbora ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na devetnaestoj redovnoj sednici, održanoj 8.02.2019. godine, postupajući po ovlašćenjima u smislu člana 55. Statuta ZSiК RSS, između ostalog, doneo sledeće odluke i zaključke: 1. Usvaja se izveštaj sa zimskog pozivnog edukativnog kampa, te se konstatuje da je Program centralnog mentorstva pod nadzorom Stručno lektorske komisije ZSiК […]

Detaljnije