Aktuelno

03.05. 2017

Objava rešenja Disciplinske komisije ZSiK RSS

Disciplinska komisija Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije dana 25.04.2017. godine donela je odluke u postupcima vođenim protiv kontrolora Gorana Ćirića, iz Loznice, odnosno protiv kontrolora Siniše Lazića, iz Kosovske Mitrovice, izrekavši disciplinske mere, o čemu objavljuje rešenja Rešenje o kažnjavanju kontrolora Gorana Ćirića Rešenje o kažnjavanju kontrolora Siniše Lazića

Detaljnije
01.05. 2017

Sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica (VIII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u petak. 5. maja 2017. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom.

Detaljnije