Aktuelno

19.02. 2019

Odluke i zaključci sa sednice Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS je na elektronskoj sednici od 19.02.2019. godine, shodno zaključku Upravnog odbora ZSiK RSS od 8.02.2019. godine, utvrdio sledeće: 1. Termine i mesta održavanja naknadnih i popravnih zimskih seminara sudija i kontrolora svih liga, prema sledećem rasporedu, te imenovao ispitne komisije, kako sledi: Popravni seminar za sudije i kontrolore Super […]

Detaljnije
11.02. 2019

Odluke i zaključci sa XIX redovne sednice Upravnog odbora ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na devetnaestoj redovnoj sednici, održanoj 8.02.2019. godine, postupajući po ovlašćenjima u smislu člana 55. Statuta ZSiК RSS, između ostalog, doneo sledeće odluke i zaključke: 1. Usvaja se izveštaj sa zimskog pozivnog edukativnog kampa, te se konstatuje da je Program centralnog mentorstva pod nadzorom Stručno lektorske komisije ZSiК […]

Detaljnije
05.02. 2019

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u petak, 8. februara 2019. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom

Detaljnije