Aktuelno

11.10. 2019

Redovne sednice Upravnog odbora i Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS

Redovna sednica (XXII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u utorak, 15. oktobra 2019. godine. Poziv sa dnevnim redom dostavljen je članovima putem elektronske pošte. Redovna sednica (XXIV) Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS biće održana u Novom Sadu, u subotu, 12. oktobra 2019. godine. Poziv sa dnevnim redom dostavljen […]

Detaljnije
19.09. 2019

Naknadni i popravni jesenji seminari sudija i kontrolora

Upravni odbor ZSiK RSS na sednici od 4.09.2019, te Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS na sednici od 16.09.2019. godine, doneli su sledeće odluke i zaključke u vezi termina naknadnih i popravnih jesenjih seminara sudija i kontrolora, i to kako sledi: Da se naknadni i popravni seminar sudija i kontrolora prvog stepena takmičenja održi u […]

Detaljnije
28.08. 2019

Potvrđene liste sudija i kontrolora za sezonu 2019/2020

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije je, na dvadeset prvoj redovnoj sednici održanoj 9.07.2019. godine, te na elektronskoj sednici od 12.07.2019. i 8.08.2019. godine, utvrdio liste sudija i kontrolora za nastupajuću takmičarsku sezonu (2019/2020). Liste sudija i kontrolora za sezonu 2019/2020 Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije je na sednici od 13.08.2019. godine […]

Detaljnije