Aktuelno

05.02. 2019

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u petak, 8. februara 2019. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom

Detaljnije
04.01. 2019

Redovni zimski seminari sudija i kontrolora svih stepena takmičenja – Rasporedi aktivnosti sa satnicama

Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS je, shodno zaključku Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS sa XVIII redovne sednice o terminima zimskih seminara, na elektronskoj sednici od 29.12.2018. godine precizirao termine i mesta održavanja redovnih zimskih seminara sudija i kontrolora svih stepena takmičenja, kao i rasporede aktivnosti sa satnicama REDOVNI ZIMSKI SEMINAR PRVOG STEPENA […]

Detaljnije
30.12. 2018

Odluke i zaključci sa sednice Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora RSS je 29.12.2018. godine, postupajući po ovlašćenju u smislu člana 68. Statuta ZSiK RSS, zbog neophodnosti neodložnog donošenja potonjih odluka i zaključaka, opštom saglasnošću utvrdio sledeće: Usvaja se molba međunarodnog sudije Dejana Markovića, iz Beograda, da polaže test fizičke pripremljenosti na jednom od regionalnih zimskih seminara, posle […]

Detaljnije