Aktuelno

11.02. 2019

Odluke i zaključci sa XIX redovne sednice Upravnog odbora ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na devetnaestoj redovnoj sednici, održanoj 8.02.2019. godine, postupajući po ovlašćenjima u smislu člana 55. Statuta ZSiК RSS, između ostalog, doneo sledeće odluke i zaključke: 1. Usvaja se izveštaj sa zimskog pozivnog edukativnog kampa, te se konstatuje da je Program centralnog mentorstva pod nadzorom Stručno lektorske komisije ZSiК […]

Detaljnije
05.02. 2019

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u petak, 8. februara 2019. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom

Detaljnije
04.01. 2019

Redovni zimski seminari sudija i kontrolora svih stepena takmičenja – Rasporedi aktivnosti sa satnicama

Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS je, shodno zaključku Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS sa XVIII redovne sednice o terminima zimskih seminara, na elektronskoj sednici od 29.12.2018. godine precizirao termine i mesta održavanja redovnih zimskih seminara sudija i kontrolora svih stepena takmičenja, kao i rasporede aktivnosti sa satnicama REDOVNI ZIMSKI SEMINAR PRVOG STEPENA […]

Detaljnije