Aktuelno

26.11. 2020

Izborne aktivnosti u okviru ZSiK RSS i teritorijalnih zajednica

Kako je Skupština RSS raspisala opšte izbore na svim nivoima rukometne organizacije koja odluka je obavezujuća za sve činioce rukometne organizacije, predsednik Skupštine ZSiK RSS je shodno odlukama i zaključcima Skupštine ZSiK RSS od 16/06/2019 i 14/06/2020 sačinio terminski plan izbora, koja odluka (Skupštine) i rokovi za sprovođenje izbora na pojedinim nivoima sudijske organizacije su […]

Detaljnije
08.11. 2020

Polaganje ispita za kategorije (sudije i kontrolori)

Upravni odbor ZSiK RSS je, shodno odredbama Pravilnika o kategorizaciji sudija i kontrolora, a na osnovu usvojenih lista sudija i kontrolora za szonu 2020/2021, doneo odluku o polaganju ispita za sticanje odgovarajućih kategorija. Polaganje ispita će biti organizovano u Beogradu, 28.11.2020, i Novom Sadu, 29.11.2020. godine. Polaganje ispita za kategorije (spisak kandidata i uslovi polaganja)

Detaljnije
06.11. 2020

Redovna sednica Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS

Redovna sednica (30) Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS biće održana u Beogradu, u subotu, 7. novembra 2020. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije