Aktuelno

06.05. 2021

Objava novousvojenog Statuta ZSiK RSS

Skupština Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sednici održanoj u Kragujevcu, 29. aprila 2021. godine usvojila novi Statut Zajednice, koji objavljujemo u Službenom glasilu ZSiK RSS. Statut ZSiK RSS, usvojen 29.04.2021 Shodno novousvojenom Statutu, sve regionalne zajednice su dužne da usklade svoje funkcionisanje u zakonskom roku, te da prema istovremeno donesenoj odluci sprovedu sve […]

Detaljnije
27.04. 2021

Godišnja Skupština ZSiK RSS

Godišnja Skupština Zajednice sudija i kontrolora RSS (vanredna sednica) biće održana u Kragujevcu, u četvrtak, 29. aprila 2021. godine, sa početkom od 16,30 sati. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom.  

Detaljnije
22.04. 2021

Javna rasprava o novom Statutu ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sednici od 22.04.2021. godine, shodno članu 79. stav 2 Statuta ZSiK RSS, doneo odluku o otvaranju javne rasprave o novom Statutu Zajednice, radi usklađivanja sa novousvojenim Statutom RSS, te sprovođenja dalje izborne procedure, te je odredio i rok od 5 dana za javnu raspravu. Amandmani na […]

Detaljnije