Aktuelno

22.03. 2015

Odluke i zaključci Upravnog odbora ZSiK RSS od 21.03.2015

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sedamnaestoj redovnoj sednici, održanoj u Beogradu, 21.03.2015. godine, doneo sledeće odluke i zaključke: Svim članovima Zajednice sudija i kontrolora RSS koji nisu dostavili popunjen obrazac REGISTRACIONI LIST, a koji to ne učine do kraja marta 2015. godine, biće ukinuta naredna delegiranja, do dostave. Naknadna dostava registracionih […]

Detaljnije
18.03. 2015

Redovna sednica (XVII) Upravnog odbora ZSiK RSS

Sedamnaesta redovna sednica Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije biće održana u Beogradu, 21. marta 2015. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima Upravnog odbora putem elektronske pošte.

Detaljnije