18/01/2023

Zimski seminar službenih lica svih liga

Zimski seminar sudija biće održan 28.01.2023. godine u Nišu, kao i 29.01.2023. godine u Beogradu.

Zimski seminar kontrolora (vršili su funkciju delegata u jesenjem delu takmičarske sezone 2022/2023) biće održan 04.02.2023. godine u Pančevu, kao i 05.02.2023. godine u Kragujevcu.

– KOTIZACIJA SUDIJA za zimski seminar iznosi 3.000,00 dinara i ima se uplatiti najkasnije do 26.01.2023. godine na račun Zajednice sudija i kontrolora RSS, Tošin Bunar 272, Novi Beograd koji glasi 160-447544-21, sa svrhom uplate kotizacija za zimski seminar sudija i kontrolora i pozivom na broj 01-23.

Obavezu uplate kotizacije za seminar imaju one sudije koje su imale odsuđenu makar jednu utakmicu na Arkus ligi, Super B ligi ili na Prvoj ligi u jesenjem delu takmičarske sezone 2022/2023, dok su sve ostale sudije koje su sudile samo Drugu ligu, Treću ligu i LMK oslobođene plaćanja kotizacije.

– KOTIZACIJA KONTROLORA (obavljali funkciju delegata u jesenjem delu takmičarske sezone 2022/2023) za zimski seminar iznosi 2.000,00 dinara i ima se uplatiti najkasnije do 02.02.2023. godine na račun Zajednice sudija i kontrolora RSS, Tošin Bunar 272, Novi Beograd koji glasi 160-447544-21, sa svrhom uplate kotizacija za zimski seminar sudija i kontrolora i pozivom na broj 02-23.

Obavezu uplate kotizacije za seminar imaju oni kontrolori koji su vršili funkciju delegata makar na jednoj utakmici na Arkus ligi, Super B ligi ili na Prvoj ligi u jesenjem delu takmičarske sezone 2022/2023, dok su svi ostali kontrolori koji su vršili funkciju delegata u jesenjem delu takmičarske sezone 2022/2023 samo na Drugoj ligi, Trećoj ligi ili LMK oslobođeni plaćanja kotizacije.

Više informacija o rasporedu, vremenu i mestu održavanja seminara, kao i obavezama sudija možete saznati u Odluci Stručne komisije RSS na sledećem linku  Strucna komisija RSS – Odluka o zimskim seminarima sudija.

Više informacija o rasporedu, vremenu i mestu održavanja seminara, kao i obavezama kontrolora (obavljali funkciju delegata u jesenjem delu takmičarske sezone 2022/2023) možete saznati u Odluci Stručne komisije RSS na sledećem linku  Strucna komisija RSS – Odluka o zimskim seminarima.

Sudije su u obavezi da administratorima seminara predaju popunjena lekarska uverenja isključivo na obrascu koji je propisala Stručna komisija RSS koji možete pronaći na sledećem link – Obrazac lekarskog uverenja – sudije.