24/01/2023

Važno!!! Izmene u rasporedu i satnici zimskih seminara

Stručna komisija RSS napravila je nekoliko izmena vezanih za predstojeće zimske seminare službenih lica.

Za seminar sudija u Nišu polaganje testa fizičke pripremljenosti, umesto u sali OŠ „Dušan Radović“ u Nišu, biće sprovedeno u sali OŠ „Miroslav Antić“ u Nišu. Takođe, izmenjena je i satnica, te novu satnicu možete preuzeti na – Odluka o zimskim seminarima sudija (korekcija). Najlakši pristup do sale OŠ „Miroslav Antić“, pri dolasku u Niš, je izlaskom sa auto puta na petlji Niš Istok, a potom iz Bulevara Medijana.

Za seminar  u Pančevu (službenih lica koje su u jesenjem delu vršila funkciju delegata) aktivnosti će, umesto u sali gradske uprave, biti sprovdene u sali Hotela Hedonist. Novu, izmenjenu odluku možete preuzeti na sledećem linku – Odluka o zimskim seminarima delegata (korekcija).