20/10/2021

Редован зимски семинар судија и контролора првог стрепена такмичења

Управни одбор ЗСиК РСС на својој седници од 10. октобра 2021. године, донео је одлуку да редован зимски семинар судија и контролора првог стрепена такмичења буде одржан 22.01.2022. године или 23.01.2022. године.

У зависности од епидемиолошке ситуације проузроковане КОВИД-19, постоји могућност да организовање семинара буде подељено посебно за службена лица Супер А лиге и посебно за службена лица Супер Б лиге.

Присуство зимском семинару је обевезно сходно нормактивним актима ЗСиК РСС.