28/05/2024

Određen je datum i mesto održavanja nacionalnog seminara sudija i kontrolora

Jednoglasnom odlukom članova UO ZSiK RSS donešena je odluka da nacionalni seminar bude održan u terminu 30.08. – 01.09.2024. godine u hotelu Šumarice u Kragujevcu.
Sve sudije i kontrolori koji trebaju uzeti učešće na nacionalnom seminaru biće naknadno obavešteni putem zvaničnog mejla Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije o svojim obavezama na seminaru, a nakon formiranja satnice seminara i donošenja odluke o visini, načinu i roku uplate kotizacije za seminar, kao i nakon usvajanja listi sudija i kontrolora za takmičarsku sezonu 2024/2025.