21/06/2022

ODLUKE SA ELEKTRONSKE SEDNICE UO ZSiK RSS

Na 21. elektronskoj sednici UO ZSiK RSS, održanoj 15. juna 2022. godine, UO ZSiK RSS doneo je sledeće odluke:

  1. Da se zbog još nedefinisanog termina početka takmičarske 2022-2023 godine i zahteva ARKUS lige da se seminar održi 15 dana pre početka sezone ne održi kamp sudija i kontrolora sa lista SUPER A i SUPER B lige.
  2. Novi termin održavanja Kampa za perspektivne sudije je od 22. jula do 24. jula u hotelu Šumarice, Kragujevac.
  3. Da perspektivni sudijski parovi iz Republike Srpske koji će na osnovu saradnje 2 nacionalna saveza (RSS i RSRS) biti gosti kampa perspektivnih sudija u Kragujevcu nemaju obavezu plaćanja kotizacije.
  4. Da se predloži predsedniku Skupštine ZsiK RSS da se, zbog uštede sredstava redovna sednica Skupštine ZsiK RSS održi u terminu jesenjeg seminara.
  5. Da se odbija zahtev sudije Dejana Pavlovića u kome je tražio da mu se odobri da nastavi da obavlja dužnost rukometnog sudije suprotno važećim normativnim aktima.