11/09/2023

Satnica naknadnog i popravnog seminara sudija i kontrolora

Upravni odbor ZSiK RSS je na svojoj VII sednici održanoj 10.09.2023.godine utvrdio satnicu naknadnog i popravnog seminara sudija i kontrolora sa međunarodnom i nacionalnom kategorijom.

Pre početka naknadnog i popravnog seminara sudija i kontrolora sa međunarodnom i nacionalnom kategorijom, sprovešće se naknadno polaganje ispita za sticanje zvanje nacionalnog i regionalnog sudije i kontrolora svih sudija i kontrolora koji nisu pristupali polaganju testa za sticanje kategorije u Kragujevcu.