Statut ZSiK RSS
Statut ZSiK RSS

Statut Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije

Statutarna izmena Pravilnika o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora
Statutarna izmena Pravilnika o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora

Statutarna izmena Pravilnika o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora donešena 22.08.2023. godine

Pravilnik o kategorizaciji sudija i kontrolora
Pravilnik o kategorizaciji sudija i kontrolora

Pravilnik o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora, usvojen 31.01.2016.

Poslovnik o radu Skupštine ZSiK RSS
Poslovnik o radu Skupštine ZSiK RSS

Poslovnik o radu Skupštine Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije, usvojen 31.01.2016.

Poslovnik UO ZSiK RSS
Poslovnik UO ZSiK RSS

Poslovnik o radu Upravnog odbora ZSiK RSS

Poslovnik StLK ZSiK RSS
Poslovnik StLK ZSiK RSS

Poslovnik o radu Stručno lektorske komisije ZSiK RSS

Poslovnik KzPS ZSiK RSS
Poslovnik KzPS ZSiK RSS

Poslovnik o radu Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS, izvršene dopune 15.07.2017.

Poslovnik DK ZSiK RSS
Poslovnik DK ZSiK RSS

Poslovnik o radu Disciplinske komisije ZSiK RSS

Kriterijumi za formiranje lista
Kriterijumi za formiranje lista

Kriterijumi za formiranje lista sudija i kontrolora za rukometna takmičenja 02.08.2023

Kriterijumi za međunarodna zvanja
Kriterijumi za međunarodna zvanja

Kriterijumi za sticanje zvanja međunarodnih rukometnih sudija

Sačinjavanje rang lista
Sačinjavanje rang lista

Odluka o načinu utvrđivanja rang lista sudija i kontrolora za rukometna takmičenja 02.08.2023

Odnos visine i težine
Odnos visine i težine

Tabela propisanog odnosa visine i težine za rukometne sudije

Kodeks ponašanja ZSiK RSS
Kodeks ponašanja ZSiK RSS

Kodeks ponašanja članova Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije

Kriterijumi za priznanja i nagrade
Kriterijumi za priznanja i nagrade

Kriterijumi za dodelu priznanja i nagrada članovima Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije

Troškovnik ZSiK RSS
Troškovnik ZSiK RSS

Odluka Upravnog odbora ZSiK RSS o visini nadoknada za obavljanje dužnosti u okviru Zajednice sudija i kontrolora RSS

UPUTSTVA

Uputstvo o kontrolisanju
Uputstvo o kontrolisanju

Uputstvo za vršenje kontrola (pisanje izveštaja o suđenju) za takmičarsku sezonu 2023/2024

Ogledni primer kontrole 1
Ogledni primer kontrole 1

Ogledni primer kontrole 1

Ogledni primer kontrole 2
Ogledni primer kontrole 2

Ogledni primer kontrole 2

Ogledni primer kontrole 3
Ogledni primer kontrole 3

Ogledni primer kontrole 3

Uputstvo za verifikaciju kontrola
Uputstvo za verifikaciju kontrola

Uputstvo za verifikaciju kontrola za takmičarsku sezonu 2023/2024

Uputstvo za registraciju novih sudija
Uputstvo za registraciju novih sudija

Posebna odluka Upravnog odbora ZSiK RSS o postupku registracije novih sudija (učlanjenje u Zajednicu sudija i kontrolora RSS)