11/09/2023

Održana je VII sednica UO ZSiK RSS

Dana 10.09.2023. godine, održana je VII sednica UO ZSiK RSS na kojoj je donešena:

  1. Odluka o datumu, mestu i satnici naknadnog i popravnog seminara sudija i kontrolora sa međunarodnom i nacionalnom kategorijom,
  2. Odluka o datumu, mestu i komisiji za sprovođenje naknadnog testiranja sudija i kontrolora za sticanje zvanja nacionalnog i regionalnog sudije i kontrolora,
  3.  Odluka o formiranju novih sudijskih parova,
  4.  Odluka o promeni statusa člana ZSiK RSS po podnetom zahtevu,
  5.  Odluke o plaćanjima.