30/12/2023

Održana je XII sednica UO ZSiK RSS

Dana 28.12.2023. godine, održana je XII elektronska sednica UO ZSiK RSS na kojoj su donešene sledeće odluke:

1. Usvojen je izveštaj verifikovanih kontrola suđenja, na osnovu dostavljenog izveštaja KzPS UO ZSiK RSS,
2. Usvojeno je mišljenje KzPS UO ZSiK RSS po prigovorima kontrolora na verifikaciju izveštaja o kontroli suđenja,
3. Donešena je odluka o zimskom seminaru sudija i kontrolora,
4. Donešena je odluka o ponovnom prijemu u članstvo ZSiK RSS,
5. Usvojen je spisak članova ZSiK RSS sa plaćenom godišnjom članarinom za 2024. godinu,
6. Upoznat je UO ZSiK RSS o sprovođenju vanrednog nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta,
7. Usvojen je izveštaj sudijskog para Zrnić-Petrović sa Lokomotiva kupa u Brčkom,
8. Donešena je odluka o izboru osiguravajuće kuće za osiguranje članova ZSiK RSS i Odluka o plaćanju osiguranja,
9. Donešena je odluka o plaćanju:
✓ Godišnje članarine za 2024. godinu za sve članove ZSiK RSS,
✓ Ugostiteljskih usluga za III sednicu KzPS UO ZSiK RSS,
✓ Putnih troškova.