20/10/2023

Održana je IX redovna sednica UO ZSiK RSS

Dana 15.10.2023. godine, održana je IX redovna sednica UO ZSiK RSS na kojoj su donešene sledeće odluke o:
1. Usvajanju Zapisnika sa III redovne sednice UO ZSiK RSS,
2. Verifikaciji odluka se elektronskih sednica UO ZSiK RSS i to sa:
– IV elektronske sednice UO ZSiK RSS,
– V elektronske sednice UO ZSiK RSS,
– VI elektronske sednice UO ZSiK RSS,
– VII elektronske sednice UO ZSiK RSS,
– VIII elektronske sednice UO ZSiK RSS,
3. Donošenju Statutarne odluke o izmeni člana 18. Statuta ZSiK RSS,
4. Donošenju odluke o sticanju zvanja nacionalne i regionalne kategorije sudija i kontrolora, na osnovu sprovednog testiranja sudija i kontrolora,
5. Donošenju odluke o sticanju zvanja sudija I kategorije i zvanja pomoćnih sudija, a na osnovu sprovednih kurseva,
6. Verifikaciji postignutih rezultata sa redovnog, naknadnog i popravnog seminara sudija i kontrolora sa međunarodnom i nacionalnom kategorijom,
7. Usvajanju izveštaja sa sprovedenih regionalnih redovnih, naknadnih i popravnih seminara sudija i kontrolora sa regionalnom i nižom kategorijom,
8. Usvajanju izveštaja verifikovanih kontrola suđenja, na osnovu dostavljenog izveštaja KzPS UO ZSiK RSS,
9. Donošenju odluke o dodeli bodova za stručni rad, na osnovu predloga StLK UO ZSiK RSS,
10. Donešenju odluke o vraćanju u članstvo ZSiK RSS,
11. Donešenju odluke o promeni statusa člana ZSiK RSS po podnetim zahtevima,
12. Donošenju odluke o statusu mirovanja sudija i kontrolora po podnetim zahtevima,
13. Donošenju predloga odluke o ažuriranju liste sudija i kontrolora za takmičarsku sezonu 2023/2024,
14. Donošenje odluka o plaćanjima:
15. Tekuća pitanja i pošta.