11/06/2015

Usvojene izmene i dopune Kriterijuma, utvrđena nova kontrola suđenja

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je utvrdio izmene i dopune Kriterijuma za formiranje lista sudija i kontrolora, Kriterijuma za sticanje zvanja međunarodnih sudija, i Odluke o načinu utvrđivanju rang lista sudija i kontrolora.

Osim toga, doneto je novo Uputstvo o vršenju kontrole suđenja, kao i novi obrazac kontrole, koji će se koristiti u narednoj takmičarskoj sezoni.

Sva navedena akta potvrdio je Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije.

Kriterijumi za formiranje lista sudija i kontrolora, verifikovani 11.06.2015

Kriterijumi za sticanje zvanja medjunarodnih rukometnih sudija, verifikovani 11.06.2015

Odluka o nacinu utvrdjivanja rang lista sudija i kontrolora, verifikovana 11.06.2015

Uputstvo o vrsenju kontrola 2015-2016, verifikovano 11.06.2015

Obrazac nove kontrole 2015-2016