Preliminarno testiranje kandidata za program “mladi evropski sudija (EHF Young Referee) sa područja koje obuhvata Zajednica sudija i kontrolora Rukometnog saveza Vojvodine, biće održano u subotu, 11.04.2015. godine, u Novom Sadu (Sportski centar “Slana bara“ na Klisi), od 9.45 časova.

Za testiranje su prijavljene sledeće sudije:

VRBAS

  • Musić Nikola / Đurašinović Stevan

KIKINDA

  • Ostojić Maja / Beloš Tanja

ZRENJANIN

  • Savković Marijana / Savković Tamara

PANČEVO

  • Tarajić Davor / Andonovski Vladan
  • Sinđić Čedomir / Antanasijević Tomislav

NOVI SAD

  • Rakićević Ivko / Joksović Željko
  • Komlenić Andrea / Mikušak Nikoleta

Predsednici zajednica kojima pripadaju gore pomenuti članovi dužni su da upoznaju gore navedene sudijske parove – kandidate za testiranje, sa zahtevima programa „young referee“ (fizički test – “beeptest“ nivo 8.5 za žene i nivo 9.5 za muškarce, kao i test pitanja i konverzacija na engleskom jeziku).

Potvrđivanje ili otkazivanje učešća sudija na testiranju, koje vrše zajednice kojima kandidati pripadaju, treba izvršiti najkasnije do 3.04.2015. godine, na adresu ZSiK RS Vojvodine. Sudijski parovi koji odustanu neće snositi nikakve posledice zbog otkazivanja učešća u testiranju.

Potvrdom matične zajednice sudija kandidati stiču pravo da učestvuju u testiranju.

Samom prijavom kandidata za kontrolno testiranje, lokalne zajednice sudija (upravni odbori i stručne komisije) na sebe preuzimaju odgovornost ukoliko kandidati ne polože fizički test, test engleskog jezika kao test iz poznavanja pravila igre na engleskom jeziku.

Za eventualna dodatna pitanja u vezi testiranja kontakt osoba je Branka Marić, predsednik Stručno lektorske komisije ZSiK RSV.