29/12/2014

Termini redovnih zimskih seminara za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na šesnaestoj redovnoj sednici, održanoj 27.12.2014. godine, doneo odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih zimskih seminara za sudije i kontrolore svih stepena takmičenja:

SUPER LIGA (A i B lista) – Stara Pazova, nedelja, 8.02.2015. god.
Grupa SEVER – Vrbas, subota, 31.01.2015. god.
Grupa CENTAR – Beograd, nedelja, 1.02.2015. god.
Grupe ISTOK, ZAPAD – Kruševac, subota, 7.02.2015. god.

Obaveze učesnika seminara (sudija i kontrolora) date su u pozivnim pismima. Eventualne molbe za izostanke sa seminara matičnih (pripadajućih grupa), potrebno je dostaviti najkasnije do 15.01.2015, predsedniku pripadajuće regionalne zajednice (Višekruna, Tijanić, Nikolić) sa priloženim dokazom o opravdanosti izostanka. U tom slučaju, sudije i kontrolori imaju mogućnost i dužni su da prisustvuju jednom od preostalih seminara. Ova mogućnost važi samo za seminare na regionalnim nivoima (Vrbas, Beograd, Kruševac).

Sudije su obavezne da prilože original lekarska uverenja na propisanom obrascu u skladu sa Zakonom (načelno izdata od strane lekara specijaliste medicine sporta).