Redovni jesenji seminari sudija i kontrolora biće održani prema sledećem rasporedu:

Seminar Super lige (A i B lista) u KRAGUJEVCU, hotel “Šumarice“, u trodnevnom trajanju, od 31. avgusta do 2. septembra 2018. godine Raspored aktivnosti

Seminar grupe Sever u VRBASU, u subotu, 8. septembra 2018. godine (raspored aktivnosti na seminaru biće naknadno objavljen)

Seminar grupa Istok i Zapad u KRAGUJEVCU, u subotu, 8. septembra 2018. godine (raspored aktivnosti na seminaru biće naknadno objavljen)

Seminar grupe Centar u BEOGRADU, u nedelju, 9. septembra 2018. godine (raspored aktivnosti na seminaru biće naknadno objavljen)