22/08/2018

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na šesnaestoj redovnoj sednici, održanoj u Beogradu 21.08.2018. godine doneo odluku o uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga (termini i mesta održavanja seminara utvrđeni su ranije i objavljeni).

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima):

  • SUPER LIGA (trodnevni seminar) – u periodu od 31. avgusta do 2. septembra 2018. godine, u KRAGUJEVCU, hotel “Šumarice“
  • Grupa SEVER (jednodnevni seminar) – u subotu, 8. septembra 2018. godine, u VRBASU
  • Grupe ISTOK i ZAPAD (jednodnevni seminar) – u subotu, 8. septembra 2018. godine, u KRAGUJEVCU
  • Grupa CENTAR (jednodnevni seminar) – u nedelju, 9. septembra 2018. godine, u BEOGRADU

Na seminarima će se obavezno polagati testovi iz poznavanja Pravila rukometne igre (katalozi se mogu preuzeti u odeljku Literatura), kao i provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test) (potrebno je imati u vidu da za razliku od prethodnih sezona, ove godine i sudije polažu teoretski test pojedinačno, isto kao i kontrolori). Prolaznost na teoretskim testovima je manje od 10 % grešaka za sudije i manje od 7 % grešaka za kontrolore. Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine. (Obrazac lekarskog uverenja može se preuzeti u odeljku Dokumenta / Obrasci)

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u odnosu na osnovnu listu na kojoj se nalaze, mogu tu obavezu ispuniti na drugom seminaru. Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom potpredsedniku (Marton Fabijan, Zoran Tijanić, Milan Rakić), najkasnije do 1/09/2018. Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu i Kragujevcu, mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu, dok sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu. Seminaru sudija i kontrolora Super lige mogu da prisustvuju samo sudije i kontrolori koji se nalaze na osnovnoj listi prvog stepena takmičenja.

Godišnji odmori i slični privatni planovi nisu razlog za opravdavanje izostanka sa seminara.