14/06/2015

Sednice Upravnog odbora i Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS

Redovna sednica (XVIII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, 20. juna 2015. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom.

Redovna sednica (XXV) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, 17. juna 2015. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom.