11/03/2017

Sednice Komisije za praćenje suđenja i Stručno lektorske komisije ZSiK RSS

Redovna sednica (VI) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u sredu, 15. marta 2017. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom.

Redovna sednica (III) Stručno lektorske komisije Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u sredu, 15. marta 2017. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima elektronskom poštom.