29/12/2017

Redovni zimski seminari sudija i kontrolora svih liga

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na XIII redovnoj sednici, konačno definisao sve uslove održavanja redovnih zimskih seminara sudija i kontrolora:

REDOVNI ZIMSKI SEMINAR SUPER LIGE (sudije i kontrolori A i B liste)
– Datum održavanja: 28. januar 2018. godine, NEDELJA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, Hotel M Best Vestern, sportska hala Banjica (provera fizičke pripremljenosti sudija)
– Ispitna komisija: Slobodan Višekruna (predsednik), Milan Rakić, Zoran Tijanić (članovi)

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPE “SEVER“
– Datum održavanja: 11. februar 2018. godine, NEDELJA
– Mesto održavanja: VRBAS, CFK “Drago Jovović“
– Ispitna komisija: Marton Fabijan (predsednik), Zdravko Adamović, Aleksandar Batos (članovi)

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPA “ZAPAD“ I “ISTOK“
– Datum održavanja: 17. februar 2018. godine, SUBOTA
– Mesto održavanja: KRAGUJEVAC, Hotel “Šumarice“
– Ispitna komisija: Milan Rakić (predsednik), Goran Zdravković, Milan Savković (članovi)

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPE “CENTAR“
– Datum održavanja: 18. februar 2018. godine, NEDELJA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, SPC “Slodes“
– Ispitna komisija: Zoran Tijanić (predsednik), Miroslav Janković, Zoran Đuričić (članovi)

Na seminarima će se obavezno polagati testovi iz poznavanja Pravila rukometne igre (novoobjavljeni katalog sa 370 pitanja – prevod IHF kataloga sa lekturom koji se primenjuje od 1.11.2017, može se preuzeti u odeljku Literatura), kao i provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test, norme iste kao i na jesenjem seminaru). Prolaznost na teoretskom testu (dozvoljeni broj grešaka) je za sudije manje od 10%, a za kontrolore manje od 7%. Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine. (Obrazac lekarskog uverenja može se preuzeti u odeljku Dokumenta / Obrasci)

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u odnosu na osnovnu listu na kojoj se nalaze, mogu tu obavezu ispuniti na drugom seminaru. Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom predsedniku ispitne komisije (Marton Fabijan, Zoran Tijanić, Milan Rakić), najkasnije do 1/02/2018. Seminaru sudija i kontrolora Super lige mogu da prisustvuju samo sudije i kontrolori koji se nalaze na osnovnoj listi prvog stepena takmičenja.

Godišnji odmori i slični privatni planovi nisu razlog za opravdavanje izostanka sa seminara.