17/11/2017

Redovni zimski seminari sudija i kontrolora svih liga
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, shodno zaključku sa XII redovne sednice, na elektronskoj sednici od 16.11.2017. godine doneo odluku o terminima i mestima održavanja redovnih zimskih seminara sudija i kontrolora

REDOVNI ZIMSKI SEMINAR SUPER LIGE (sudije i kontrolori A i B liste)
– Datum održavanja: 28. januar 2018. godine, NEDELjA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, Hotel M Best Vestern, sportska hala Banjica (provera fizičke pripremljenosti sudija)
– Ispitna komisija: Slobodan Višekruna (predsednik), Milan Rakić, Zoran Tijanić (članovi)

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPE “SEVER“
– Datum održavanja: 11. februar 2018. godine, NEDELjA
– Mesto održavanja: VRBAS, CFK “Drago Jovović“
– Ispitna komisija: Marton Fabijan (predsednik), Zdravko Adamović, Aleksandar Batos (članovi)

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPE “CENTAR“
– Datum održavanja: 18. februar 2018. godine, NEDELjA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, SPC “Slodes“
– Ispitna komisija: Zoran Tijanić (predsednik), Miroslav Janković, Zoran Đuričić (članovi)

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPA “ZAPAD“ i “ISTOK“
– Datum održavanja: 17. februar 2018. godine, SUBOTA
– Mesto održavanja: biće određeno naknadno (obaveza ZSiK RSCS da dostavi predlog)
– Ispitna komisija: Milan Rakić (predsednik), Goran Zdravković, Milan Savković (članovi)

O programima i satnicama seminara članovi će biti naknadno, blagovremeno obavešteni. Na seminarima će se izvršiti uobičajeno testiranje uoči početka prolećnog dela sezone. Članarina za seminar je u istom iznosu kao i za jesenji seminar. Sve sudije su obavezne da izvrše lekarski pregled kod lekara specijalsite za sportsku medicinu i original uverenje na propisanom obrascu (može se preuzeti u odeljku dokumenta / obrasci) prilože prilikom dolaska na seminar.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zainteresovani članovi se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS.