11/12/2019

Redovni zimski seminari sudija i kontrolora svih liga

Upravni odbor ZSiK RSS je, na XXII redovnoj sednici održanoj 15.10.2019. godine, odnosno na elektronskoj sednici od 27.11.2019. godine doneo odluku o redovnim zimskim seminarima sudija i kontrolora svih stepena takmičenja, i to:

REDOVNI ZIMSKI SEMINAR PRVOG STEPENA TAKMIČENJA (A lista) promenjen prvobitno utvrđeni termin

– Datum održavanja: 26. januar 2020. godine, NEDELJA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, Hotel M + sportska hala Banjica
– Ispitna komisija: Slobodan Višekruna (predsednik), Milan Rakić, Zoran Tijanić, Miroslav Janković, Marton Fabijan (članovi), administrator seminara: Ivan Kolavčić, tehnički saradnik: Darko Stefanović

REDOVNI ZIMSKI SEMINAR PRVOG STEPENA TAKMIČENJA (B lista)

– Datum održavanja: 8. februar 2020. godine, SUBOTA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, Hotel M + sportska hala Banjica
– Ispitna komisija: Slobodan Višekruna (predsednik), Milan Rakić, Zoran Tijanić, Miroslav Janković, Marton Fabijan (članovi), administrator seminara: Darko Stefanović, tehnički saradnik: Ivan Kolavčić

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPA “ZAPAD“ I “ISTOK“

– Datum održavanja: 16. februar 2020. godine, NEDELJA
– Mesto održavanja: KRALJEVO, Ribnica, Sportska dvorana ‘’Ibar’’
– Ispitna komisija: Milan Rakić (predsednik), Siniša Lazić, Goran Zdravković, Vladimir Živković (članovi), administrator seminara: Stanislav Milošević, tehnički saradnik: Nikola Vasilijić

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPE “SEVER“

– Datum održavanja: 22. februar 2020. godine, SUBOTA
– Mesto održavanja: VRBAS, SPC “Drago Jovović“
– Ispitna komisija: Marton Fabijan (predsednik), Zdravko Adamović, Vladimir Knežić (članovi), administrator seminara: Ivan Mandić, tehnički saradnik: Danijela Kovačević

REGIONALNI ZIMSKI SEMINAR GRUPE “CENTAR“

– Datum održavanja: 23. februar 2020. godine, NEDELJA
– Mesto održavanja: BEOGRAD, Hotel M + sportska hala Banjica
– Ispitna komisija: Zoran Tijanić (predsednik), Miroslav Janković, Zoran Đuričić (članovi), administrator seminara: Darko Stefanović, tehnički saradnik: Ivan Kolavčić

Na seminarima će se izvršiti provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test). Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine. (Obrazac lekarskog uverenja može se preuzeti u odeljku Dokumenta / Obrasci)

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u odnosu na osnovnu listu na kojoj se nalaze, mogu tu obavezu ispuniti na drugom regionalnom seminaru. Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom predsedniku ispitne komisije (Marton Fabijan, Zoran Tijanić, Milan Rakić), najkasnije do 10/02/2020. Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu i Beogradu, mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Kraljevu, dok sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Kraljevu mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu. Seminaru sudija i kontrolora Super lige mogu da prisustvuju samo sudije i kontrolori koji se nalaze na osnovnoj listi prvog stepena takmičenja (ipak, sudije B liste Super lige ne mogu da učestvuju u grupi u kojoj učestvuju sudije A liste Super lige).

Godišnji odmori i slični privatni planovi nisu razlog za opravdavanje izostanka sa seminara.