24/01/2016

Redovni zimski seminari za sudije i kontrolore svih liga

Redovni zimski seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima):

SUPER LIGA, u Staroj Pazovi, 31.01.2016. god. (nedelja)
Regionalni grupa “SEVER“, u Vrbasu, 20.02.2016. god. (subota)
Regionalni grupa “CENTAR’, u Beogradu, 28.02.2016. god. (nedelja)
Regionalni grupe “ISTOK“ i “ZAPAD“, u Kragujevcu, 28.02.2016. god. (nedelja)

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu (20/02/2016), prisustvom na regionalnom seminaru u Beogradu (28/02/2016), dok sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu ili Kragujevcu (28/02/2016), mogu tu obavezu ispuniti ranije prisustvom na regionalnom seminaru u Vrbasu (20/02/2016). Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom potpredsedniku Upravnog odbora ZSiK RSS (Slobodan Višekruna, Zoran Tijanić, Nenad Nikolić), najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja seminara, odnosno do 17/02/2016.