Beograd

07/07/2015

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora je na osamnaestoj redovnoj sednici, održanoj 20.06.2015. godine, te na elektronskoj sednici od 1.07.2015. godine, doneo odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga.

Seminari će biti održani prema sledećem rasporedu:

  • SUPER LIGA (trodnevni seminar) – u periodu od 28. do 30. avgusta 2015. godine, u RUMI, hotel “Park“(****)
  • Grupa SEVER (jednodnevni seminar) – za vikend 5. ili 6. septembra 2015. godine, u VRBASU
  • Grupa CENTAR (jednodnevni seminar) – za vikend 5. ili 6. septembra 2015. godine, u BEOGRADU
  • Grupe ZAPAD i ISTOK (jednodnevni seminar) – za vikend 5. ili 6. septembra 2015. godine, u BLACU

Kotizacija za seminar je utvrđena u sledećim iznosima:

  • Super liga – 12.000,00 RSD
  • Prva liga – 5.000,00 RSD
  • Druga liga – 2.500,00 RSD
  • Treća liga – 1.000,00 RSD
  • Lige mlađih kategorija – oslobođeni kotizacije

Programi seminara i detaljna uputstva biće objavljeni naknadno. Na seminarima će se obavezno polagati testovi iz poznavanja Pravila rukometne igre (iz Kataloga IHF), kao i provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test). Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine.

Zapisničari i merioci vremena nemaju obavezu učešća na seminarima, već će licence za nastupajuću sezonu dobijati na osnovu registracije u svojstvu rukometnog sudije / zapisničara, i evidencije o uplaćenoj godišnjoj članarini za 2015. godinu.