30/07/2017

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na elektronskoj sednici od 29.07.2017. godine doneo odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga.

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima):

Na seminarima će se obavezno polagati testovi iz poznavanja Pravila rukometne igre (katalozi se mogu preuzeti u odeljku Literatura), kao i provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test) (potrebno je imati u vidu da su povećane norme za sudije mlađe od 30 godina). Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine. (Obrazac lekarskog uverenja može se preuzeti u odeljku Dokumenta / Obrasci)

Sve sudije i kontrolori će na seminaru dobiti novo izdanje knjige Pravila igre (2016), dok će pomoćnim sudijama (zapisničarima / meriocima vremena) ista biti dostavljena preko osnovnih zajednica (posle regionalnih seminara).

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u odnosu na osnovnu listu na kojoj se nalaze, mogu tu obavezu ispuniti na drugom seminaru. Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom predsedniku regionalne zajednice (Marton Fabijan, Zoran Tijanić, Boban Blagojević), najkasnije do 1/09/2017. Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu i Beogradu, mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Kragujevcu, dok sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Kragujevcu mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu. Seminaru sudija i kontrolora Super lige mogu da prisustvuju samo sudije i kontrolori koji se nalaze na osnovnoj listi prvog stepena takmičenja.

Godišnji odmori i slični privatni planovi nisu razlog za opravdavanje izostanka sa seminara.