02/07/2016

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS na trećoj redovnoj sednici, održanoj 17.06.2016. godine, te Odbor za hitna pitanja na elektronskoj sednici od 28.06.2016. godine, doneli su odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga.

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima):

Članarina za seminar je utvrđena u sledećim iznosima:

  • Super liga (A lista) – 12.000,00 RSD
  • Super liga (B lista) – 10.000,00 RSD
  • Prva liga – 5.000,00 RSD
  • Druga liga – 2.500,00 RSD
  • Treća liga – 1.000,00 RSD
  • Lige mlađih kategorija – oslobođeni kotizacije

Na seminarima će se obavezno polagati testovi iz poznavanja Pravila rukometne igre (iz Kataloga IHF), kao i provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test). Sudije su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine. (Obrazac lekarskog uverenja može se preuzeti u odeljku Dokumenta / Obrasci)

Pomoćne sudije (zapisničari i merioci vremena), zbog ovogodišnje izmene Pravila igre imaju obavezu da prisustvuju predavanjima na datu temu u okviru svojih osnovnih / okružnih zajednica, o čemu će biti obavešteni preko matičnih zajednica (bez obaveze plaćanja članarine za seminar). Licenca za obavljanje dužnosti pomoćnog sudije će se dobijati na osnovu objavljenih spiskova prisustva na predavanjima (biće dostavljeni svim direktorima liga), te na osnovu evidencije o uplaćenoj godišnjoj članarini za 2016. godinu (aktivan status pridruženog člana ZSiK RSS).

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u odnosu na osnovnu listu na kojoj se nalaze, mogu tu obavezu ispuniti na jednom od preostala dva seminara. Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom potpredsedniku Upravnog odbora ZSiK RSS (Slobodan Višekruna, Zoran Tijanić, Nenad Nikolić), najkasnije do 1/09/2016.

Godišnji odmori i slični privatni planovi nisu razlog za opravdavanje izostanka sa seminara.