18/08/2019

Redovni jesenji seminari sudija i kontrolora svih liga

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na dvadeset prvoj redovnoj sednici, održanoj u Beogradu 9.07.2019. godine, te na elektronskoj sednici od 8.08.2019. godine, doneo odluku o uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga.

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima:

  • SUPER LIGA – u periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2019. godine, u KRAGUJEVCU, hotel “Šumarice“
  • Grupa SEVER – u subotu, 7. septembra 2019. godine, u VRBASU
  • Grupa CENTAR – u nedelju, 8. septembra 2019. godine, u BEOGRADU
  • Grupe ISTOK i ZAPAD – u nedelju, 15. septembra 2019. godine, u KRAGUJEVCU

Na seminarima će se obavezno polagati testovi iz poznavanja Pravila rukometne igre (katalozi se mogu preuzeti u odeljku Literatura, testovi neće sadržati nova pitanja iz kataloga (30 novih pitanja)), kao i provera fizičke pripremljenosti (shuttle run test) (potrebno je imati u vidu da i ove godine sudije polažu teoretski test pojedinačno, isto kao i kontrolori). Prolaznost na teoretskim testovima je manje od 10 % grešaka za kontrolore, manje od 15 % grešaka za sudije A liste Super lige, te manje od 20 % grešaka za sve ostale sudije. Sudije i kontrolori su u obavezi da prilikom dolaska na seminar dostave lekarska uverenja izdata od strane lekara specijaliste sportske medicine. (Obrazac lekarskog uverenja može se preuzeti u odeljku Dokumenta / Obrasci)

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u odnosu na osnovnu listu na kojoj se nalaze, mogu tu obavezu ispuniti na drugom seminaru. Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom predsedniku ispitne komisije (Marton Fabijan, Zoran Tijanić, Milan Rakić), najkasnije do 1/09/2019. Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu i Beogradu, mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Kragujevcu, dok sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Kragujevcu mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu. Seminaru sudija i kontrolora Super lige mogu da prisustvuju samo sudije i kontrolori koji se nalaze na osnovnoj listi prvog stepena takmičenja (ipak, sudije B liste Super lige ne mogu da učestvuju u smeni u kojoj učestvuju sudije A liste Super lige).

Godišnji odmori i slični privatni planovi nisu razlog za opravdavanje izostanka sa seminara.