15/07/2019

Redovni jesenji seminar sudija i kontrolora Super lige (A i B lista)

Redovni jesenji seminar sudija i kontrolora Super lige (A i B lista) biće održan u Kragujevcu, sportsko hotelski kompleks “Šumarice“, ul. Desankin venac bb po sledećem rasporedu:
– Sudije B liste Super lige, petak / subota – 30. i 31. avgust 2019. godine
– Sudije A liste Super lige, subota / nedelja – 31. avgust / 1. septembar 2019. godine
– Kontrolori Super lige (A i B lista) – nedelja, 1. septembar 2019. godine

Godišnji odmori i slično nisu razlozi za opravdavanje izostanka sa seminara. Eventualno opravdanje izostanka sa seminara može se, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvršiti isključivo do početka seminara. Posle seminara nema mogućnosti opravdavanja izostanaka, te će se takvi eventualni slučajevi smatrati neopravdanim izostankom.

Sudije B liste ne mogu “menjati“ smenu seminara u kojoj će učestvovati (ne mogu učestvovati na seminaru sudija A liste), niti je moguć “ skraćen“ boravak na seminaru (kako za sudije, tako i za kontrolore).

Raspored aktivnosti sa satnicom (redovni jesenji seminar sudija i kontrolora A i B liste Super lige)