17/11/2016

Redovne sednice Upravnog odbora ZSiK RSS i Stručno lektorske komisije ZSiK RSS

Redovna sednica (V) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu (prostorije RSS), u subotu, 19.11.2016. godine, početak u 11.00 sati.

 Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Redovna sednica (II) Stručno lektorske komisije Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu (prostorije RSS), u subotu, 19.11.2016. godine, početak u 9.30 sati.

Poziv sa dnevnim redom sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.