21/08/2017

Redovne sednice Upravnog odbora i Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS

Redovna sednica (X) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u petak, 25. avgusta 2017. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom.

Redovna sednica (XI) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u utorak, 22. avgusta 2017. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom.