Redovna sednica (III) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije biće održana u Beogradu (prostorije RSS), u petak, 17. juna 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.